ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ УСПП

ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

altВсеукраїнська громадська спілка “Український союз промисловців і підприємців” - є всеукраїнським неприбутковим громадським об’єднанням, до якого входять суб'єкти економічної діяльності усіх форм і видів – від великих корпорацій до підприємств малого та середнього бізнесу, а також їх спілки та організації.
Заснований в лютому 1992 року УСПП став однією з перших громадських організацій незалежної України, що об'єднала підприємців того часу. Багато з них, опинившись у нових умовах ринкових відносин, вижили завдяки підтримці однодумців та колег.

За роки існування Союз промисловців і підприємців зробив значний внесок у розбудову соціально-економічного потенціалу держави. З перших кроків УСПП впевнено заявив про себе, системно і цілеспрямовано підтримуючи кардинальні реформи в економіці, становлення ринкових відносин, рівноправне існування всіх форм власності та господарювання.

Розвиток підприємництва, зміцнення національного та міжнародного ділової спільноти, захист та сприяння вітчизняним товаровиробникам, реформування та вдосконалення промисловості – такі важливі завдання взяв на себе й гідно виконує Український союз промисловців і підприємців.

Детальніше...

 

ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

Житомирське обласне об’єднання організацій роботодавців (ЖОООР) створено  у 2010 році відповідно до Закону України «Про організації роботодавців» (Свідоцтво про реєстрацію № 520 видане Головним управлінням юстиції Житомирської області). У той час засновниками об’єднання виступили Житомирська обласна галузева організація суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу та Житомирська обласна галузева організація роботодавців туристичного бізнесу, які відчули необхідність об’єднатися заради підтримки та захисту вітчизняного підприємця-роботодавця, відстоювання його інтересів у відносинах з трудовими колективами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Об’єднавшись, організації роботодавців, у першу чергу, задекларували принципи, на яких будуватиметься їх спільна діяльність. Це законність, участь у соціальному діалозі, незалежність та рiвноправність членiв, добровiльність вступу та свобода виходу, самоврядность, аполітичність, відкритість та гласність, вiдповiдальність за виконання взятих зобов'язань.

При здійсненні своїх функцій Об’єднання керується Конституцiєю України, Законами України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про об'єднання громадян», «Про колективнi договори i угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлiктiв)», «Про соціальний діалог в Україні» та iншими нормативно-правовими актами України, а також вiдповiдними мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України. Усі вказані законодавчі акти враховано у Статуті, що визначає загальні правові та економічні основи створення та діяльності ЖОООР.

Основною метою Житомирського обласного об’єднання організацій роботодавців є представництво iнтересiв організацій роботодавцiв у економiчних, соцiально-трудових та iнших вiдносинах, захист їх законних прав та iнтересiв, а також координацiя та консолiдацiя дiй членiв Об’єднання для досягнення позитивних результатiв та посилення їх впливу на процес формування соцiально-економiчної полiтики, вдосконалення соцiально-трудових вiдносин та розвитку соцiального партнерства.

Детальніше...