ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ УСПП

ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

Зразок статуту районної організації роботодавців 2012

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

 

_________________ районне

управління юстиції

 

Наказ від «___»_________2012 р.

№_______

 

 

Начальник _________________ районного управління юстиції
_________________ ______________

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Установчою Конференцією Організації роботодавців _________________ району

 

Протокол № 1 від «   » _______2012 року

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ

 ______________________району

 м. _______________________

 2012 рік

 Стаття 1.
Загальні ПОЛОЖЕННЯ

Детальніше...

 

Зразки оформлення протоколу та реєстру Установчої конференції

ПРОТОКОЛ

Установчої конференції

Організації роботодавців _________________ району

 

м. _____________                                                              від «__» _____ 201_ року

 

 

ПРИСУТНІ: Згідно реєстру присутніх осіб (Додаток №1).

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

  1. Про обрання Голови та Секретаря конференції.
  2. Про створення Організації роботодавців _________________ району.
  3. Про затвердження Статуту Організації роботодавців ____________ району.
  4. Про обрання Голови та членів Правління Організації роботодавців ______________району.
  5. Про обрання Ревізійної комісії Організації роботодавців _________________ району.
  6. Про фінансове забезпечення діяльності Організації роботодавців _________________ району.
  7. Про державну реєстрацію Організації роботодавців ________________ району.

 1.По першому питанню слухали:

Детальніше...

 

Сторінка 45 з 45