ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ УСПП

ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

Житомирське обласне об’єднання організацій роботодавців (ЖОООР) створено  у 2010 році відповідно до Закону України «Про організації роботодавців» (Свідоцтво про реєстрацію № 520 видане Головним управлінням юстиції Житомирської області). У той час засновниками об’єднання виступили Житомирська обласна галузева організація суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу та Житомирська обласна галузева організація роботодавців туристичного бізнесу, які відчули необхідність об’єднатися заради підтримки та захисту вітчизняного підприємця-роботодавця, відстоювання його інтересів у відносинах з трудовими колективами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Об’єднавшись, організації роботодавців, у першу чергу, задекларували принципи, на яких будуватиметься їх спільна діяльність. Це законність, участь у соціальному діалозі, незалежність та рiвноправність членiв, добровiльність вступу та свобода виходу, самоврядность, аполітичність, відкритість та гласність, вiдповiдальність за виконання взятих зобов'язань.

При здійсненні своїх функцій Об’єднання керується Конституцiєю України, Законами України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про об'єднання громадян», «Про колективнi договори i угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлiктiв)», «Про соціальний діалог в Україні» та iншими нормативно-правовими актами України, а також вiдповiдними мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України. Усі вказані законодавчі акти враховано у Статуті, що визначає загальні правові та економічні основи створення та діяльності ЖОООР.

Основною метою Житомирського обласного об’єднання організацій роботодавців є представництво iнтересiв організацій роботодавцiв у економiчних, соцiально-трудових та iнших вiдносинах, захист їх законних прав та iнтересiв, а також координацiя та консолiдацiя дiй членiв Об’єднання для досягнення позитивних результатiв та посилення їх впливу на процес формування соцiально-економiчної полiтики, вдосконалення соцiально-трудових вiдносин та розвитку соцiального партнерства.

Об’єднання поставило перед собою такі основні завдання:

 1. забезпечення представництва і захисту прав та законних інтересів роботодавців у відносинах з діючими на території Житомирської області органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та утвореними ними органами;
 2. підвищення конкурентоспроможності національної економіки;
 3. участь у формуванні та реалізації економічної, соціальної політики держави, регулюванні економічних, соціальних, трудових відносин;
 4. сприяння збільшенню обсягів виробництва продукції і послуг на Житомирщині;
 5. сприяння створенню нових робочих місць на території області;
 6. співробітництво з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх організаціями та об'єднаннями;
 7. участь у колективних переговорах з укладення угод на територіальному рівні, координація діяльності роботодавців у виконанні зобов'язань за цими угодами;
 8. сприяння вирішенню колективних трудових спорів, сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
 9. вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, сприяння поширенню професійних знань та досвіду;
 10. участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері освіти, зайнятості, професійної орієнтації;
 11. розвиток співробітництва з іншими організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, зокрема, іноземними і міжнародними.

Виконуючи вказані завдання, лише за 2 роки громадської діяльності Житомирське обласне об’єднання організацій роботодавців значно розширило свої ряди, налагодило ефективну взаємодію з іншими громадськими формуваннями та державними органами області, що зафіксовано договорами і меморандумами про співробітництво, залученням представників ЖОООР до складу громадських рад.

У липні 2012 року діяльність Житомирського обласного об’єднання організацій роботодавців позитивно оцінена відділенням Національної служби посередництва і примирення в Житомирській області, це підтверджено Свідоцтвом про відповідність критеріям репрезентативності. Даний документ дає ЖОООР право брати участь у колективних переговорах з укладання територіальної угоди, делегувати представників до тристоронньої соціально-економічної ради, до органів управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших двох- та тристоронніх органів соціального діалогу.

З підтвердженням репрезентативності роботодавці набули законних підстав через рішення територіальної ради вносити до органів виконавчої влади і місцевого самоврядування свої пропозицій та рекомендацій щодо економічного та соціального розвитку області, при цьому їх розгляд згідно Закону України «Про соціальний діалог» є обов’язковим.

ЖОООР є членом Об'єднання організацій роботодавців України (ООРУ), до складу якого входить 2 всеукраїнських, 21 територіальне та 8 галузевих об’єднання організацій роботодавців. У квітні 2012 року голова ЖОООР Воробйов Юрій Миколайович увійшов до складу Ради ООРУ.

Представники ООРУ входять до Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Фондів соціального страхування України, Ради української хартії «За ділову досконалість і якість», Тристороннього спостережного комітету в рамках Проекту Європейського Союзу та Міжнародного бюро праці «Поліпшення стану безпеки праці та здоров’я на робочих місцях в контексті гідної праці» тощо. Фахівці ООРУ входять до робочих груп з питань підготовки Трудового, Бюджетного, Житлового кодексів та багатьох інших законодавчих актів.

Завдяки налагодженій системі співпраці між нашими організаціями думка кожного роботодавця області та його пропозиції можуть бути враховані при розробці законопроектів та інших державних рішень економічного та соціального напрямку.

В рамках співробітництва члени ЖОООР мають можливість обмінюватися з іншими членами ООРУ комерційними пропозиціями, а також досвідом оптимізації управління, навчання персоналу, поліпшення умов праці, техніки безпеки тощо. З метою обміну корисною інформацією на базі ООРУ постійно проводяться семінари та форуми за участю українських та міжнародних бізнесових кіл, а також податкових, митних та інших державних служб.

Об'єднання організацій роботодавців України плідно співпрацює з Українським союзом промисловців і підприємців, відповідно тісні партнерські стосунки мають Житомирське обласне об’єднання організацій роботодавців та Житомирське регіональне відділення УСПП.

ЖОООР відкрито для вступу нових членів.