ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ УСПП

ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

УВАГА! СПЛИВАЄ ЧАС ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Звертаємо увагу підприємницької  спільноти на проведенння обговорення низки законопроектів, які стосуються взаємовідносин між роботодавцями та найманими працівниками.
Міністерство соціальної політики направило на погодження спільному представницькому органу сторони роботодавців та спільному представницькому органу профспілкової сторони проект закону щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця.
Законопроектом передбачається запровадити посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати, зокрема шляхом: - зобов’язання роботодавця сплатити працівнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день затримки понад 15 днів; - надання права працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітних плат належної працівникові, на термін понад 15 днів; - виплати працівнику компенсації у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат (за останні 12 місяців), у разі порушення справи про банкрутство роботодавця чи припинення трудового договору у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи.


Такі зміни законодавства мають сприяти забезпеченню конституційних гарантій права працівників на отримання належних їм коштів з оплати праці та відповідатиме частині ІІІ Конвенції Міжнародної організації праці № 173 ,,Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця”.

Крім того, просимо місцеві організації роботодавців уважно ознайомитись зі змінами, які пропонується внести до нормативно-правових актів щодо соціального діалогу та колективних договорів. Є думка, що законопроект може містити загрозу тиску на існуючі організації роботодавців.