ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ УСПП

ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

altВсеукраїнська громадська спілка “Український союз промисловців і підприємців” - є всеукраїнським неприбутковим громадським об’єднанням, до якого входять суб'єкти економічної діяльності усіх форм і видів – від великих корпорацій до підприємств малого та середнього бізнесу, а також їх спілки та організації.
Заснований в лютому 1992 року УСПП став однією з перших громадських організацій незалежної України, що об'єднала підприємців того часу. Багато з них, опинившись у нових умовах ринкових відносин, вижили завдяки підтримці однодумців та колег.

За роки існування Союз промисловців і підприємців зробив значний внесок у розбудову соціально-економічного потенціалу держави. З перших кроків УСПП впевнено заявив про себе, системно і цілеспрямовано підтримуючи кардинальні реформи в економіці, становлення ринкових відносин, рівноправне існування всіх форм власності та господарювання.

Розвиток підприємництва, зміцнення національного та міжнародного ділової спільноти, захист та сприяння вітчизняним товаровиробникам, реформування та вдосконалення промисловості – такі важливі завдання взяв на себе й гідно виконує Український союз промисловців і підприємців.

УСПП підтримує бізнесменів в їх протистоянні бюрократичним структурам, чисельним контролюючим органами, в боротьбі з недобросовісною конкуренцією тощо.
Ще один напрямок діяльності - організація комунікацій між підприємцями, в тому числі на міжнародному рівні, що сприяє розширенню ринків, залученню інвестиції, розвитку бізнесу, зміцненню взаємозв’язку. Союз організовує масштабні бізнес-форуми в рамках офіційних візитів Президента та Уряду, направляє свої представників до міжурядових комісій з питань міжнародного співробітництва.

Задля посилення євро інтеграційних процесів, УСПП відкрив своє представництво в Брюсселі, де представники Союзу забезпечуватимуть прямий контакт українського бізнесу з європейськими колегами та офіційними структурами Європарламенту, Єврокомісії, допомагатимуть напрацьовувати спільні реформаторські ініціативи, сприятимуть залученню України до програм розвитку малого і середнього бізнесу.
Важливою є взаємодія з об’єднанням "BUSINESSEUROPE" - найбільшою організацією підприємців та роботодавців ЄС, в яку входить понад 40 національних асоціацій підприємців "старого світу".

УСПП став першою громадською організацією в Україні, яка працює на підставі стандарту ISO. Його послуги відповідають міжнародним стандартам досконалості. З 2007 року УСПП щорічно підтверджує систему управління якістю ISO 9001:2000.

До складу УСПП входять 29 регіональних відділень, ще 24 громадські організації є асоційованими членами УСПП.

Одним з «найстаріших» підрозділів УСПП є Житомирське регіональне відділення, створене в липні 1996 року.
Житомирське регіональне відділення як обласний осередок УСПП підтримує та впроваджує його основні ідеї та завдання.
В статуті регіонального відділення УСПП закріплена мета його створення – представництво інтересів членів організації в економічній, соціально-трудовій сферах та інших відносинах, захист їх законних прав та інтересів, а також координація та консолідація діяльності членів Організації для досягнення позитивних результатів їх діяльності та посилення впливу на процес формування соціально-економічної політики в регіоні.

Для виконання цієї мети ЖРВ УСПП здійснює наступні кроки:
-представляє та забезпечує захист законних інтересів і прав членів ЖРВ УСПП у відносинах з органами державної влади органами місцевого самоврядування, професійними спілками та іншими об’єднаннями громадян;
-організовує наради, переговори, консультації тощо з вказаними вище органами та об'єднаннями, а також приймає участь у спільних з ними заходах;
-бере участь у розробці обласних і галузевих програм, спрямованих на підтримку підприємництва, збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення умов праці працівників;
-здійснює підготовку проектів законодавчих та інших нормативних актів щодо розвитку і захисту підприємництва, аналізує їх вплив діяльність підприємницької діяльності; 
-пропагує розвиток підприємницького руху та ідеї соціальної відповідальності бізнесу;
-сприяє збереженню робочих місць та створенню нових;
-підтримує проекти, програми, інші дії, направлені на інвестиційні та інноваційні процеси;
-сприяє організації та проведенні на території області консультацій, конференцій, семінарів, виставок, лекторіїв, симпозіумів, конкурсів та інших заходів, а також організовує виїзди членів ЖРВ на аналогічні заходи до інших областей та країн;
-здійснює інформаційні та організаційні заходи, спрямовані на розповсюдження інформації про УСПП, пропагує його мету та ідеї, надає своїм членам інформаційну допомогу;
-сприяє налагодженню взаємовигідних зв'язків між підприємствами області, регіонами України та іншими країнами.

Колектив Житомирського відділення УСПП здійснює активну громадську діяльність, направлену на захист малого та середнього бізнесу, постійно аналізує найактуальніші проблеми підприємницького клімату, сприяє діяльності вітчизняних виробників, зокрема в Житомирській області. За останні роки від житомирських підприємців до правління УСПП для узагальнення й розробки законопроектів було передано чимало пропозицій до проектів Податкового, Митного та Трудового кодексів.

ЖРВ УСПП налагоджено ділові стосунки з бізнес-спільнотою Житомирщини, органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також з іншими громадськими організаціями, спілками підприємців і роботодавців області.
Члени УСПП беруть активну участь в роботі обласної ради підприємців, обласного комітету економічних реформ, громадських радах та інших колегіальних і дорадчих органах області. За їх участю йде підготовка обласних програм економічного розвитку, розвитку малого та середнього підприємництва тощо.

Майже 18-річна діяльність ЖРВ УСПП високо оцінено правлінням Українського союзу промисловців і підприємців — керівництво ЖРВ УСПП отримало найвищу нагороду УСПП - «Золотий знак».

Вищим органом Житомирського регіонального відділення УСПП є Збори членів організації, за рішенням яких приймаються всі засадні рішення щодо діяльності регіонального відділення.
Членами ЖРВ УСПП можуть бути юридичні особи, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років.
Організація здійснює свою діяльність на засадах демократичних принципів добровільності, рівноправності її членів, законності та гласності.