ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ УСПП

ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

В КАЗАХСТАНІ РОБОТОДАВЦІ ОБМІНЯЛИСЬ ДОСВІДОМ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ

altГолова Житомирського обласного об'єднання організацій роботодавців Юрій Воробйов прийняв участь у VII Зборах Міжнародної координаційної ради об'єднань роботодавців, що відбулось 9-10 жовтня 2015 року у столиці Республіки Казахстан.

В Астані зібрались представники організацій роботодавців - членів МКРОР з багатьох країн, серед яких Україна, Республіка Білорусь, Латвія, Азербайджан, Польща, Болгарія та інші.

Основне питання порядку денного зустрічі - взаємодія бізнесу та влади.

Засідання відкрив голова Конфедерації роботодавців республіки Казахстан Кадир Байкенов, який ознайомив присутніх із діяльністю Конфедерації. 

altКонфедерація роботодавців РК створена в 1999 році з ініціативи керівництва Союзу промисловців і підприємців Казахстану. Структура Конфедерації в даний час включає 39 об'єднань роботодавців та громадських організацій, з яких 14 - мають регіональні структури в областях, крім того членами КРРК є 24 великих підприємств. Загальне число працюючих в підприємствах і організаціях - членах КРРК становить близько 260 тис. чоловік.

Місією Конфедерації є сприяння створенню в Республіці Казахстан економічних та правових умов для розвитку підприємництва, відкриттю нових виробництв, розширенню тих, що діють, а також створення робочих місць.

Заступник голови правління Національної палати підприємців РК “Атамекен” Нуржан Альтаев виступив із доповіддю про практику роботи НПП РК щодо забезпечення взаємодії з урядом і державними органами з розробки та експертизи нормативних правових актів, які зачіпають діяльність суб'єктів підприємництва.

Зокрема, він повідомив про те, що у 2013 році вийшов Закон про національну палату підприємців, який зобов'язував всіх підприємців стати членами Палати. зважаючи на начебто примусовий підхід до вступу до НПП, такий крок дав певні результати щодо впливу бізнес-спільноти  на прийняття рішень урядом.
Мета НПП — це створення правових умов для розвитку підприємництва в Республіці Казахстан.
Найвищим керівним органом НПП є з'їзд делегатів від галузевих бізнес-асоціацій. Разом з тим, до президії НПП входить 3 представники уряду: Віце-прем'єр-міністр та 2 Міністри.
Частину функцій НПП передано галузевим асоціаціям та Конфедерації роботодавців.
Представники НПП беруть участь у всіх комісіях при уряді та в органах влади в регіонах. Є доручення Президента Казахстана щодо обов'язковості 50 відсоткового членства в комісіях, діяльність яких зачіпає інтереси бізнесу

"Національна палата підприємців працює над удосконаленням тристоронніх договорів на всіх рівнях. Принаймні весь великий бізнес охоплений колективними договорами, але на малих підприємствах ще є над чим працювати," - відмітив Нуржан Альтаев.

У 2015 році за участю Палати, яка зокрема представляє інтереси роботодавців, прийнято “Національну концепцію соціальної та корпоративної відповідальності”.
Відмінна особливість цього документа полягає в тому, що в ньому розглядається єдиний підхід до просування концепції соціальной відповідальності (КСВ) в Казахстані, заснований на поглибленні партнерства, в якому всі сторони відіграють активну роль:
- Держава покликана створювати законодавчі та демократичні засади для сприятливого розвитку бізнесу та суспільства;
- Бізнес покликаний реалізовувати принципи КСВ на практиці, враховуючи завдання соціально-економічного розвитку суспільства в цілому;
- Громадський сектор та неурядові організації здійснюватимуть на практиці демократичні інструменти громадської участі на всіх рівнях в процесі прийняття та виконання рішень, що стосуються розвитку суспільства.

Представники Національної палати підприємців плідно працюють над розробкою  законопроектів. Зокрема, з 1 січня 2016 року набере чинності Новий Трудовий Кодекс, який передбачає багато змін щодо підсилення прав не лише найманого працівника, але й роботодавця. Велике значення набуло заключення договорів між працівником та роботодавцем.
Ще одна ініціатива НПП — створення Карти регіонального розвитку для підприємців. Така карта в онлайн-режимі має інформувати інвестора про наявність у регіоні інфраструктури, людського ресурсу, корисні копалини тощо.
За участю НПП уряд прийняв Закон про інвестиції. Цим Законом, наприклад передбачено повернення інвестору 30 відсотків вкладень у вигляді субсидій.

 

Голова Комітету праці, соціального захисту та міграції Міністерства охорони здоров'я та соціального розвитку Республіки Казахстан Акмаді Сарбасов зупинився на прикладах впровадження соціального діалогу в Казахстані.

У Казахстані діє Генеральна угода між урядом, роботодавцями та профсоюзами, в рамках якої розроблено Стратегію розвитку соціального діалогу. Ратифіковано 25 конвенцій Міжнародної організації праці. Проводяться конкурси серед роботодавців, що заохочує їх до створення нових робочих місць та поліпшення умов праці для  робітників.
Завдяки активній політиці щодо стабілізації ринку праці,  уряд Казахстану досяг певних успіхів: з 2008 року на 600 тис. збільшилась кількість економічно активного населення, на 700 тис. - зайнятого, на 1,1 млн. - найманих працівників.  Безробіття знизилось з 6,6 % до 5% за методикою МОП.

Акмаді Сарбасов зазначив, що в рамках Програми зайнятості політика уряду реалізується у 3 напрямках:
1. Через розвиток інфраструктуру житлово-комунального господарства,
2. Стимулювання підприємницької ініціативи (акцент робиться на навчанні, мікрокредитуванні, зокрема, підприємцям, що зайняті в сільському господарстві,  надається кредит під 6% річних, на 5 років у сумі 16 тис. доларів США).
3. Профнавчання, але лише на замовлення роботодавців. Держава в цьому випадку бере на себе сплату витрат на переїзд, наймання житла.
В програмі брали участь 570 тис. осіб, з них 51 % - молодь та 48 % - жінки.
Зараз проходить обговорення проект нового Закону “Про зайнятість населення”.

 

Про інвестиційний клімат в Республіці Казахстан розповів Рустам Тасбергенов, заступник голови Комітету з інвестицій Міністерства з інвестицій та розвитку.
Зокрема, він повідомив, що для 19 країн в односторонньому порядку введено безвізовий режим, тобто громадяни цих держав можуть приїхати в Казахстан на 15 днів без віз і, якщо необхідно,  продовжити її до 30 днів, щоб отримати ділову візу. Іде зростання відвідувань країни саме з діловою метою, тобто приїжджають інвестори і бізнесмени.
“Міністерству за останні 10 років вдалося залучити 215 млрд. доларів, що в середньому становить близько 20 млн. щорічно,” - повідомив Рустам Тасбергенов. - "Казахстан за останніми рейтингами піднявся на 8 пунктів, за рівнем привабливості серед країн СНД він зайняв 2 місце. Згідно глобального індексу конкурентоспроможності країни, Казахстан зайняв 42 місце серед 140 країн. За показниками захисту інвесторів - 22 місце у світі. Це наслідки впровадження ряду заходів та пакету стимулів."
Крім того, в Республіці Казахстан діє офіс інвестиційного омбудсмена, розроблено дорожню карту інвестора, яка поки працює в тестовому режимі.

 

Гості заходу — представники організацій роботодавців також поділились досвідом своїх країн в частині організації соціально-трудових відносин.

Віталійс Гариловс, президент Конфедерації роботодавців Латвії, повідомив, що Латвія як країна Євросоюзу поділяє спрямованість на соціальну відповідальність бізнесу.
Запровадженню принципів соціального діалогу в ЄС вже майже 30 років, зокрема, в ЄС  діє Єврокомісар з соціального діалогу.
В Латвії, яка має 22-річний досвід ведення соціального діалогу, діє Національна тристороння рада. Її очолює 3 співголови, при цьому кожне наступне засідання веде новий голова.
На початку кожного року голова Конфедерації роботодавців зустрічається з Прем'єр-Міністром та обговорює з ним стратегію розвитку соціального діалогу та підприємництва. Потім узгоджена Стратегія “лежить на столі” кожного міністра та начальника департаменту.
Віталійс Гариловс бачить важливим рівнем взаємовідносин влади та бізнесу - регіональний та муніципальний. Він вважає, що представникам бізнесу необхідно балотуватись на посади міських голів, бо бізнесмени, як ніхто, орієнтується в питаннях територіального розвитку. Також, на його думку, доцільно створення регіональних тристоронніх рад.

 

Білорусь на Зборах  роботодавців представляв Віктор Тимофієв, заступник голови Білоруської асоціації промисловців і підприємців. Він повідомив, що в Республіці Білорусь також приділяють значну увагу соціальному діалогу.
Директива Президента Республіки Білорусь № 4 "Про розвиток підприємницької ініціативи та стимулюванні ділової активності в Республіці Білорусь" передбачає обов'язкове громадське обговорення нормативно-правових актів, що стосуються питань бізнесу. Проекти розміщаються на сайтах, публікуються в ЗМІ, при міністерствах створюються експертні ради.
При Президенті Республіці Білорусь діє Рада по розвитку підприємництва, яка розглядає законопроекти, оперативно розглядає шляхи усунення перепон в розвитку підприємництва. Якщо Рада по розвитку підприємництва бачить, що проект не розглянуто експертами від бізнесу, то він повертається.
В першому читанні Парламентом РБ прийнято Закон про приватно-державне партнерство, який має стати постійним майданчиком для координування співпраці представників міністерств, держорганів, приватного бізнесу, банківського та фінансового сектора, наукового та академічної спільноти та громадських організацій з метою реалізації інфраструктурних проектів на засадах державно-приватного партнерства. Як і в більшості країн, в Білорусі діє генеральна угода між трьома сторонами соціального діалогу.

 

Про стан розвитку соціального партнерства в Україні інформував присутніх  голова Житомирського обласного об'єднання організацій роботодавців Юрій Воробйов, якого було делеговано на Собрание  від Українського союзу промисловців і підприємців та Об'єднання організацій роботодавців України. Він підкреслив, що українські підприємці, не зважаючи на тяжку економічну ситуацію в країні, готові дотримуватись принципів соціальної відповідальності.

 

VII Зборах Міжнародної координаційної ради об'єднань роботодавців завершився обранням голови МКРОР, яким на 2016 рік стане Васил Велівши, Президент Асоціації промислового капіталу Болгарії.